حكمت نامه | hekmatname.tebyan.net - بخش چند رسانه اي

كليپ صوتي - بچه ها هم بايد امر به معروف كنند!

دانلود

تقطيع شده از سخنراني حجت الاسلام قرائتي توسط حكمت نامه
حجت السلام قرائتي:

امر به معروف، سنّ و سال ندارد

اول كه همه بايد حرف بزنند، بعد يك وقت‌هايي يك بچه حرف مي‌زند، مي‌گويند بچه كه حرف نمي‌زند. قرآن مي‌گويد بچه بايد حرف بزند. قرآن بخوانم، درسهايي از قرآن يادمان نرود. «يَا بُنَيَّ» لقمان به پسرش مي‌گويد، اين آيه قرآن است « أَقِمْ الصَّلَاةَ» بعد مي‌فرمايد: «وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ» لقمان/17 به پدرها مي‌گويد نماز بخوان، «يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» المائدة/55 اما بچه كه پول ندارد كه زكات دهد، مي‌گويد تو بچه‌اي؟ نماز بخوان، امر به معروف كن «وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ» لقمان/17 پس بچه‌ها هم بايد داد بزنند. نبايد بگويند چون اين كوچكيم، حرف نزنند. بچه هم اگر فهميد اين كار غلط است، بايد بگويد اين كار غلط است، خلاص. اوه، اين به من مي‌گويد. مگر معروف كيلويي است، مگر؟ ؟ ؟ متري است؟ حق را بگوييد، زن و مرد هم ندارد. قرآن مي‌فرمايد: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» التوبة/71 بعد مي‌گويد: «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» هم مي‌گويد مؤمنون، مؤمنون يعني مردان با ايمان « وَالْمُؤْمِنَاتُ» زنان با ايمان، بعد مي‌گويد: «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» پس اين كه. . . دو تا حرف تا حالا زدم در اين يكي دو دقيقه. داد زدن هم كار زن است، هم كارِ بچه. كسي حق ندارد بگويد زن حرف نمي‌زند يا بچه حرف نمي‌زند. همه بايد حرف بزنند، حرف حق را بايد بزنند، منتهي خوب،
رعايت ادب در امر به معروف
گفتن‌ها بايد شيوه با ادب باشد. ابراهيم به بابايش كه حرف مي‌زد همه‌اش مي‌گويد: «يَا أَبَتِ». چهار تا «يَا أَبَتِ» پشت هم است. «يَا أَبَتِ» بابا جون، بابا جون، «يَا أَبَتِ»، «يَا أَبَتِ»، «يَا أَبَتِ»، «يَا أَبَتِ» همه‌اش مي‌گويد بابا جون، باباجون، يعني شيوه گفتن. آنوقت پدر هم نبايد بگويد، پدر هم بايد قشنگ حرف بزند. در قرآن «يَا أَبَتِ» داريم پسر به پدر، پسر به پدر، به عمو مي‌گويد «يَا أَبَتِ»، بزرگ به كوچك مي‌گويد «يَا بُنَيَّ» لقمان/17 پسر عزيزم، «يَا أَبَتِ»، «يَا بُنَيَّ» يعني هم بزرگ‌ها به كوچك‌ها مؤدب حرف بزنند، هم كوچك‌ها به بزرگ‌ها. نبايد بگويد من كه بزرگم پس اسم اين را سبك بشمارم. امر به معروف هم كار بچه هاست هم كارِ زنهاست، با ادب از طرف بزرگ‌ها ادب، از طرف كوچك‌ها هم ادب.

 منبع:پايگاه درس هايي از قرآن