قرائت و ترجمه گوياي سوره مباركه لقمان


قرائت و ترجمه گوياي سوره مباركه لقمان - توليد وبلاگ حكمت نامه - اخذ شده از نرم افزار جامع التفاسير نور

مشاهده و دانلود اين ويديو در كانال وبلاگ حكمت نامه در سايت آپارات

تمام ويديوها در كانال وبلاگ در سايت آپارات موجود است.

كلمات كليدي:سوره لقمان ، سوره مباركه لقمان ، ترجمه گوياي سوره لقمان ، ترجمه فارسي سوره لقمان ، نمايش تصويري سوره مباركه لقمان